Om os

DOF Yoga Instituttet ledes af Jytte Malthesen, og alle skolens lærere er uddannede yoga instruktører.

Vores mål er at inspirere og støtte alle, som ønsker at træne Hatha Yoga i en god dynamisk og
imødekommende atmosfære med en vel uddannede lærer, der holder af at undervise i netop denne yoga form.

Hatha Yoga: Hvor Ha betyder sol og tha betyder måne og tilsammen står ordet Hatha dualiteten i livet Og i mennesket – yin og yang. Yoga betyder at forene.
Målet med Hatha Yoga er da også at skabe balance. Eller at genoprette en naturlig balance i kroppen. Og den opnår man ved at arbejde med krop og sind.
Derfor er denne yoga form også typisk en både fysisk og meditativ.

Yoga formen passer til alle, der ønsker at lære yogaens grundprincipper. Undervisningen i Hatha Yoga bygger på de klassiske yogaøvelser.

Yoga er ingen konkurrence og du bliver ikke sammenlignet eller bedømt i forhold til andre. Lyt til din krop, og respekterer at den er din.


Yoga Instituttet
Vi er en forening, som har til formål, at afholde folkeoplysende arrangementer. Yoga & Pilates Instituttet er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.


Deltagerindflydelse
I henhold til folkeoplysningsloven har deltagerne ret til indflydelse på ledelsen af virksomheden. Dette sker ved at virksomheden indkalder til deltagermøder. Deltagermøder vil blive afholdt i efterårs/vintermånederne og deltagerne vil blive indkaldt pr. brev.


Nedsat pris

Deltagelse med tilskud er kun for borgere der er bosat i  Frederiksberg eller Københavns Kommune.

I henhold til kommunale beslutninger er flg. grupper omfattet af reglerne om nedsat kursuspris:

  • Folke- og førtidspensionister.
  • Arbejdsledige.
  • Kontanthjælpsmodtagere.
  • Efterlønsmodtagere
  • Uddannelses- el børnepasningsorlov.

For at deltage med tilskud, skal det fulde cpr.nr. opgives ved indmeldelse


Gode råd
Kom i god tid.
Fortæl din lærer om du har skader.
Sluk mobilen.
Dyrk yoga på bare fødder.
Det tager tid at udvikle kroppen.
Alle yogaøvelser påvirker krop og sind.